За нас

за нас

Ние сме компания с утвърдено име – 19 години на пазара. С опит, експертиза и консултантски умения, комплексен подход, лоялност към клиента.

Продукти

продукти

Препарти за масова и професионална употреба: Фумиганти; Инсектициди; Родентициди;   Екологични продукти; технически средства и средства за безопастност

Вредители

вредители

Складови и битови неприятели в обекти от хранително-вкусовата промишленост, сферата на здравеопазването и туризма,  животновъдни ферми, търговско - административни и жилищни сгради.

За контакти

за контакти

Свържете се с нас и ще получите качествена и професионална консултация от утвърдени специалисти